PKF Munkebo Vindelev
Ydelser

Home Ydelser Revision

Revision

De fleste kapitalselskaber i Danmark (herunder A/S'er og ApS'er) er underlagt revisionspligt, og vi tilbyder som statsautoriseret revisionsaktieselskab denne ydelse.

Vi har kunder i alle størrelser og brancher og derfor stor erfaring i planlægning og udførelse af revision for alle typer og størrelser af virksomheder, herunder såvel private som offentlige. 

Revisionen udføres af teams af medarbejdere og tilrettelægges således, at den kan gennemføres hurtigt og effektivt på de tidspunkter af året, hvor det passer bedst i vores kunders dagligdag. Revisionsteamet sammensættes af medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssigt niveau og erfaring. Men det er altid en statsautoriseret revisor, der har det fulde ansvar og som planlægger og konkluderer på revisionen.

Da revision er lovpligtig, betragtes det af mange virksomheder som et "nødvendigt onde". Vi sætter en ære i, at revisionen kan gennemføres med indsats af så få ressourcer fra vores kunder som muligt. Samtidig gør vi meget ud af at aftale med vore kunder, hvor mange ressourcer kunden ønsker selv at anvende på klargøring af materiale til brug for revisionen. På den måde minimeres den samlede ressourceanvendelse bedst muligt.

Derudover sætter vi en ære i at opfange så mange oplysninger som muligt, og i at få en konstruktiv dialog omkring forhold i kundevirksomhederne, hvortil vi har forbedringsforslag. I den forbindelse har vi fokus rettet imod forhold, som kan forbedres, således at kundevirksomheden tilføres værdi - enten i form af øget indtjening eller sparede omkostninger.
Vi oplever, at mange af vores kunder efter tilendebragt revision ikke har opfattet det som et nødvendigt onde, men som en konstruktiv proces.