PKF Munkebo Eriksen Funch
Kontakt os

Home Kontakt os

Her finder du os

PKF Munkebo Eriksen Funch
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Hovedvejen 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. (+45) 43 96 06 56

www.pkf.dk  | pkf@pkf.dk

CVR-nr. 14 11 92 99

 

Kontaktoplysninger
Statsautoriseret revisor Hans Munkebo Christiansen
Statsautoriseret revisor Peter Krogsrud Eriksen
Statsautoriseret revisor Thomas Funch

Bankoplysninger
Nykredit
Reg.nr. 5470 - konto 4070899

IBAN: DK0654700004070899
SWIFT: NYKBDKKK