PKF Munkebo Vindelev
Ydelser

Home Ydelser Iværksætter

Iværksætter

Der findes i Danmark rigtig mange, som har en drøm om at blive selvstændig og leve af at drive egen virksomhed. Der startes også mange virksomheder baseret på såvel traditionelle erhverv som på nyskabende innovative idéer. Til gengæld lukkes der også mange virksomheder igen efter kort tid, fordi iværksætterne ikke var klædt godt nok på til opstarten.

Danmark er et land, der stiller store krav til erhvervsdrivende, herunder bl.a. store krav til administration. Endvidere er der mange forholdsvis komplicerede forhold omkring skat, bogføring, lønadministration, regnskab, budgettering og meget andet, som kan være vanskeligt både at overskue og at håndtere godt nok.

Vi har stor erfaring i at yde rådgivning og assistance til iværksættere, fordi vi har prøvet det med succes mange gange.

Vi ved hvilke forhold, det er vigtigt at få talt grundigt om og hvilke forhold, som det for iværksættere er vigtigt at sætte sig grundigt ind i.

Vi har desuden stor erfaring i at vurdere, hvilke iværksættere, der mest hensigtsmæssigt selv kan varetage forskellige administrative opgaver, og hvem der mest hensigtsmæssigt kan outsource nogle af dem. I den forbindelse tilbyder vi gennem vores erhvervsserviceafdeling forskellige ydelser omkring administrativ hjælp til bl.a. bogføring og lønadministration m.v.

Vi har stor erfaring i rådgivning af innovative virksomheder, herunder udviklingsselskaber. Innovative virksomheder har ofte behov for rådgivning omkring forskellige forhold i etableringsfasen, hvorunder kan nævnes:

  • Valg af virksomhedsform
  • Selskabsretlige og skatteretlige konsekvenser ved etableringen
  • Forhold som forbedrer mulighederne for kapitaltilførsel og -exit - til den rigtige pris
  • Krav til struktur og administrative rutiner

Innovative virksomheder gennemgår ofte forskellige faser. En udviklingsfase, en fase hvor der ofte er behov for yderligere kapitalfremskaffelse, samt en fase, hvor det færdigudviklede produkt eller koncept skal markedsføres eller kommercialiseres.

Vi har stor erfaring i rådgivning og assistance til innovative virksomheder i de forskellige problemstillinger, som opstår i disse faser, herunder af skattemæssig, regnskabsmæssig, selskabsretlig, økonomisk og forretningsmæssig karakter. Vi har desuden stor erfaring i forhandlinger af forskellig art, og tilbyder gerne at deltage heri sammen med vores kunder.

Vi finder det enormt inspirerende at arbejde med iværksættere - måske derfor vi er gode til det.