*
*
*

PKF Munkebo Vindelev

Din lokale, internationale revisor

PKF Munkebo Vindelev
Nyheder

News Search

31 01 2020

Solcelleanlæg og pengetankreglen

Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet

30 01 2020

Brexit

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020, og det får følgende konsekvenser i relation til skat, moms, told og afgifter

11 12 2019

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2019

Overblik over reglerne for rentebetaling

27 11 2019

Lovforslag om beskatning af fri telefon

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der alligevel ikke skal være skattefrihed for fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet fra og med 2020

26 11 2019

Slut med nedsat bo- og gaveafgift

I 2019 udgør satsen 5 %. Fra og med 2020 er det formentlig ikke sådan længere

19 11 2019

EU-varehandel

Fra den 1. januar 2020 sker der flere ændringer af momsreglerne ved EU-varehandel

13 08 2019

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Skatterådet har truffet afgørelse

09 08 2019

Beskatningsgrundlag bil - nyvognspris

Østre Landsret har afsagt en dom om, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen” i relation til beskatningsgrundlaget for en bil, der ved anskaffelsen var mindre end tre år gammel. Forskellen mellem det påståede beskatningsgrundlag og det beløb, som Skattestyrelsen havde fastsat, var cirka 400.000 kr.

07 08 2019

Stilstandsforsikring

Byretten i Århus har afsagt en dom, hvorefter en hovedaktionær undgik beskatning af bil, der var vinteropbevaret og stilstandsforsikret

Kontakt os

For mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, kontakt os

* *
*