*
*
*

PKF Munkebo Vindelev

Din lokale, internationale revisor

PKF Munkebo Vindelev
Publikationer

28 11 2019

Nye offentlige ejendomsvurderinger og nye regler for boligskatter

De nye (og forventeligt mere retvisende) vurderinger er udskudt til at komme fra 2. halvår 2022 og frem til 2024.

12 06 2019

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Der har de seneste år været en stigende tendens til udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål. Mange gør eksempelvis brug af tjenesten Airbnb, når de skal udleje deres bolig. I december 2018 vedtog Folketinget nye regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst i forbindelse med værelsesudlejning og lejlighedsvis udlejning af helårsboligen.

19 03 2019

Ny ferielov

Sidste år vedtog Folketinget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov vil få stor betydning for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

28 11 2018

Personbeskatning

Alle der bor eller arbejder i Danmark, og har en indkomst, skal betale betale skat her i landet. Men ikke mange kan faktisk overskue selve skatteberegningen eller de mange fradrag, hvilket blandt andet skyldes, at personskatten er en evig politisk kampplads. I nærværende artikel vil vi sætte fokus på beregningen af den personlige skat med en overordnet gennemgang. Det bemærkes, at gennemgangen ikke er udtømmende.

07 09 2018

Forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen (eller bruttoskatteordningen) blev indført i 1992.

14 03 2018

Nyt på skatteområdet

I november 2017 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke, som også betyder ændringer på skatteområdet.

07 12 2017

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Nærværende artikel beskriver gældende regler om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

12 09 2017

Nedsættelse af bo og gaveafgift ved generationsskifte

Reglerne for bo- og gaveafgiften har stort set været uændret siden 1995, men Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget en ny lov på området, som indebærer lettelser for bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder. De nye regler, som indebærer en nedsættelse af afgiften ved overdragelse af aktive virksomheder, kan særligt gavne nogle af de mange tusinde familieejede virksomheder i Danmark. I nærværende artikel, bliver der sat fokus på de nye regler for bo- og gaveafgift samt kravene til de virksomheder, som ønsker at anvende reglerne, herunder pengetank-reglen.

14 06 2017

Underskudsfremførsel

Underskudsfremførsel ......... og samspillet til skattereglerne for skattekredit.

Kontakt os

For mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, kontakt os

* *
*