*
*
*

PKF Munkebo Vindelev

Din lokale, internationale revisor

PKF Munkebo Vindelev
Publikationer

Facit - 19 08 2020

August/september 2020

Efter corona

Skatteinformation - 14 07 2020

Skatteinformation - august 2020

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser.

Artikler - 26 05 2020

COVID-19 hjælpepakker

Den verdensomspændende covid-19 pandemi har medført opbygning og udrulning af en bred palette af hjælpepakker og forskellige tiltag. I nærværende artikel vil der blive givet et overblik over de vigtigste hjælpepakker, som har betydning for flest virksomheder.

Facit - 20 05 2020

Maj/juni 2020

Og hvad så nu?

Facit - 09 03 2020

Marts 2020

Salg af virksomhed, Brexit m.m.

Artikler - 24 02 2020

Personer med dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted

Mange personer oplever at arbejde i et andet land end det, de er bosat i. I disse situationer kan man opleve, at begge lande hævder, at man er fuldt skattepligtig til det pågældende land – dobbeltdomicil.

Øvrige publikationer - 22 01 2020

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2020

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Skatteinformation - 13 01 2020

Skatteinformation - januar 2020

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser.

Facitlisten - 06 01 2020

Facitlisten 2019/20

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

Kontakt os

For mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, kontakt os

* *
*