*
*
*

PKF Munkebo Vindelev

Din lokale, internationale revisor

PKF Munkebo Vindelev
Publikationer

Publications

Patenter og andre immaterielle aktiver

virksomhedsordning.jpg

Nærværende artikel giver en overordnet gennemgang af de regnskabsmæssige regler for patenter og andre immaterielle aktiver for danske selskaber, som aflægger regnskab efter årsregnskabsloven samt de gældende skatteregler for patenter og andre immaterielle aktiver. Herefter følger en overordnet gennemgang af de skattemæssige konsekvenser ved  overdragelse af immaterielle aktiver til et selskab (ved "apportindskud") samt afslutningsvis kort om elementer i en skatteoptimal strategi.

 

Artiklen er udgivet i samarbejde med Magasinet Danske Biotek.

Kontakt os

For mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, kontakt os

* *
*